مفهوم واردات

واردات کالا که معادل لاتین آن IMPORT است در واقع به معنی ورود کالا می باشد که البته تنها کالا مدنظر نبوده و در زمینه خدمت نیز این واژه به کار می رود. واردات کالا یعنی یک کالا از یک کشور مشخص به قلمرو گمرکی مشخصی در یک کشور دیگر وارد شود. بابت این عمل نیاز به تبادل ارز بین کشور مبدأ و کشور مقصد و البته کشور ثالث نیز وجود داشته که به زبان ساده ارز بین فروشنده و خریدار تبادل می شود. به طور کلی در زمینه واردات 5 دسته بندی را اختصاص داده ایم تا طبقه بندی درستی از این واژه در ذهنمان صورت پذیرد.

واردات قطعی چیست؟

در زمینه صادرات و واردات به طور کلی موضوعی به عنوان واردات قطعی وجود دارد که خود شامل روش های متعددی بر اساس شیوه پرداخت کالا می باشد.
اولین روش در واردات قطعی ، وارد کردن کالا از محل ارز خریداری شده است به طوری که از سیستم های بانکی برای گشایش اعتبار استفاده می شود. نوع دیگر مربوط به واردات کالا با ارز آزاد است که در این روند نیز گشایش اعتبار وجود دارد.
در لیست واردات قطعی موضوعی به عنوان واردات کالا در مقابل صادرات کالا دیده می شود که به نام شخص صادر کننده صورت گرفته از محل پروانه صادراتی صورت می گیرد که غیر قابل واگذاری است.
واردات کالا به شکل بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی نیز در این لیست قرار دارد که مورد تأیید امور اقتصادی قرار می گیرد.

واردات موقت چیست؟

این نوع از صادرات و واردات که از نام آن نیز مشخص است به این صورت عمل می کند که بعضی از کالاها به صورت مشخص وارد کشور شده و در زمانی مشخص نیاز است که از کشور خارج شود. این گزینه برای کالاهای خارجی که نیاز است در نمایشگاه ها بین المللی در زمانی مشخص استفاده شود بارها دیده شده است. دستگاه های فیلمبرداری و همینطور عکسبرداری از مثال بارز در این سبک صادرات و واردات محسوب می شود. در واقع قرارداد گمرکی به صورت موقت صورت می گیرد.

مفهوم کالای مرجوعی چیست؟

سومین بخش صادرات و واردات مربوط به کالاهای مرجوعی است و به طور کلی در قوانین صادرات و واردات این موضوع بسیار مهم است. کالاهایی که به کشور وارد شده است اما به دلایل مختلف نیاز است که برگردانده شود. در واقع کالاهای مرجوعی در لیست واردات غیر قطعی قرار داشته و مبرهن است که از نوع موقت محسوب می شود.

تعریف ترانزیت خارجی و داخلی

بخش چهارم و پنجم در زمینه واردات کالا شامل ترانزیت های خارجی و داخلی می شود. ترانزیت خارجی به این معنی است که کالای خارجی نیاز است که از خاک یک کشور در نقطه ای مشخص ورود کرده و از طرفی در نقطه مرز دیگر در وضعیت خروج قرار بگیرد. این سبک از کالاها هرگز صادرات و واردات قطعی محسوب نمی شود.
اجاره دهید این موضوع را با یک مثال ساده سازی کنیم. فرض کنید کالایی قرار است از مرز ایران با ترکمنستان وارد شود این کالا در مرزهای دریایی ایران بایست به کشور ثالث صادر شده و نیاز به بارگیری کشتی می باشد.
ترانزیت داخلی در خصوص کالای گمرک نشده از گمرک خانه است به طوری که به گمرک خانه دیگر حمل و نقل شود

طراحی سایت توسط فراکارانت