مفهوم صادرات کالا

به طور کلی کسب درآمد ارزی از مهم ترین بخش های توسعه اقتصادی محسوب می شود. در واقع فروش یک محصول یا ارائه خدمات به کشور های دیگر صادرات کالا نامیده می شود که معادل لاتین آن Export است.
صادر کننده به هر شخص حقیقی و حقوقی گفته می شود که دارای کارت بازرگانی بوده و یا مجوز وزارت بازرگانی دارد. به طور کلی در قوانین صادرات و واردات دو شخص به عنوان صادرکننده و واردکننده وجود دارد. اینطور که شواهد نشان می دهد صادرات کالا دارای مراحل مختلفی است که مورد بررسی قرار می دهیم.

مراحل صادرات کالا

اولین بخش در صادرات و واردات که البته در لیست مراحل صادرات کالا قرار می گیرد بازاریابی است. بازاریابی به این معنی است که بازارهای خارجی به خوبی شناخته شده و راه های نفوذ به آنها مشخص شود. استفاده از روش های تبلیغاتی مؤثر نقش بسیار مفیدی در موفقیت یک صادر کننده خواهد داشت.
کسب مجوز صدور دومین مرحله صادرات و واردات است که البته طبق آخرین اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، تنها کالاهای خاصی نیاز به مجوزهای ورود دارند. در مسیر صادرات کالا تعیین قیمت صادراتی یک مفهوم مهم است. در واقع صادر کننده می بایست برای تعیین قیمت اقلام صادراتی خود نرخ گذاری صحیحی از سوی کمیسیون نرخ گذاری ارائه دهد. صادر کننده نیز می بایست طبق قیمت اعلام شده عمل نماید.
صدور پروفرما از دیگر مراحل صادرات و واردات محسوب می شود و به این معنی است که صادر کننده باید پروفرمایی که حاوی مشخصات کالا باشد برای خریدار ارسال نماید. در بخش های بعدی صادرات کالا مفهوم تدارک و بسته بندی وجود دارد و به این معنی است که کالا می بایست تهیه شده و طبق توافق موجود بسته بندی شود.
سپس خریدار تقاضا گواهی داشته و نیاز است که گواهی مورد نظر وی توسط موسساتی که مورد توافق هر دو سمت معامله است صادر شود. صادر کننده یک کالا باید مدارکی ارائه دهد که مشخص شود از ارائه برگه تعهد ارزی سر باز نمی زند.
در نظر داشته باشید که در شرایط صادرات و واردات باید قرارداد مشخصی برای حمل و بیمه نیز عقد شود و صادر کننده باید با یکی از شرکت های معتبر حمل و نقل اقدام به امضا نماید. کالا تا رسیدن به مقصد می بایست بیمه شود. در مرحله بعد کالا به سمت گمرک حمل می شود و به طور کلی در نهایت واریزنامه صورت می گیرد.

طراحی سایت توسط فراکارانت